• ประสบการณ์ 3 ปี ในตำแหน่ง SA
 • ประสบการณ์การบริหารโครงการ และบริหารผู้ใต้บังคับชา
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น สามารถเลือกเวลาการทำงานได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer Science, IT, or related
 • 2 yrs. exp. in JQuery, Java, MVC, Oracle, MS SQL
 • Work day: Mon-Fri and Saturday once a month

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนโปรแกรมได้
 • มีประสบการณ์ SAP
 • ขับรถยนต์ได้

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Support (Hardware)

METALLIC STEEL CENTER CORPORATION LIMITED

เมืองสมุทรปราการ

 • IT Support
 • Hardware
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ

29-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT or system engineer
 • 2 years’ experience in developing program
 • Microsoft Visual, Java, C#, SQL, C++

29-May-20

THB25k - 45k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

29-May-20

 

Applied
 • ปสก. 3 ปีขึนไปด้านพัฒนาระบบ EMVcard, Smart Card
 • ภาษา C++, Java Applet
 • พิจราณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ในธุรกิจผลิตบัตร

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปสก.1-3 ปี ในการพัฒนาระบบด้วย C#.Net, VB.Net, SQL
 • มีความเข้าใจเรื่อง Image Processing, Halcon SDK
 • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี.สาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • Visual Basic, Visual Studio.NET, C#
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP Classic

29-May-20

 

Applied

RPA Developer (100 - 130K)

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's in Computer Engineering, IT
 • 2 years plus of exp in RPA solutions
 • Good command in English

28-May-20

 

Applied

SAP Project Manager

Vanness Plus Consulting Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • SAP Project Manager, Risk Management, IT Project
 • 7 years experiences on SAP implementation
 • Attractive benefits and working environment

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C# , Android Java , Swift IOS
 • mobile Application , Node JS , Application
 • Flutter , React Native ,Xamarin

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in IT support field 2-3 year
 • Exp. in Infrastructure for Microsoft Exchange
 • Able to administrate Office 365

28-May-20

 

Applied

IT Manager

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • 7 - 10 years experience in IT Operation & Project
 • Strong leadership & managment
 • Good command of English

28-May-20

 

Applied
 • งานคอมพิวเตอร์ และ สามารถแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้
 • มีประสบการณ์ ด้านระบบ ERP
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

28-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Telecommunications
 • 1 years experience as engineer or pre-sales in IT
 • Knowledge in telecom, data communication, System

28-May-20

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS, IT
 • ปสก. 3 ปี+ ในสายงาน IT Auditor, IT Security
 • Toeic score 500+

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CD Analyst
 • Analyze PCBA
 • Bachelor degree in electronics engineering

27-May-20

 

Applied
 • Solid professional experience in Marketing roles
 • Strong leadership skills and able to motivate team
 • Excellent verbal and written communication skills

27-May-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree or above in Computer
 • Experience in Software Development
 • Fluent in English

27-May-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี เกี่ยวกับ Programming Java
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • สัญญาจ้าง 6 เดือน

27-May-20

 

Applied
 • SQL skills, knowledge with Oracle DB and MySQL
 • Data Warehouse and Big Data and large data set
 • Statistical analysis and UI design

27-May-20

 

Applied
 • Fluent in English language
 • Demonstrated ability to achieve sales goals
 • Love to work in DYNAMIC environment with challenge

27-May-20

 

Applied
 • 2 years of experience
 • Good command in English
 • Support Engineer

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analysis Experience
 • Computer System, SDLC concept, IOT
 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++/C# หรือ Python

26-May-20

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Support Engineer (1 Year Contract)

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • 2 years’ experience in Basic Microsoft PowerShell
 • Good command in English will be advantage

26-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify the system requirements
 • Planning and follow up the developing task
 • 2 years’ experience in system analysis

26-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Supervisor System Administrator

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • 3 years working experience in designing
 • Average command in English

26-May-20

 

Applied
 • ปสก. 3 ปี ขึ้นไปในสายงานออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
 • ปสก. System flow, System Architecture Diagram
 • ปสก. Integration Diagram และ Agile Process

26-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Angular V8, C# .Net, React
 • API Web Service e.g. Restful, SOAP
 • MS SQL server, Oracle, Mongo DB

26-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT
 • IT Support
 • Customer Services

25-May-20

 

Applied
 • Ability to development and installation, System
 • Basic programming (.Net,C#,VB,RPGLE 3, RPGLE4,PHP)
 • Ability to communicate in English

25-May-20

 

Applied

Network Engineer

WHA Infonite Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • 1years in Network/Server Engineer Network Solution
 • Good command of English
 • Driver License and Own Car

25-May-20

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineering, Electronics
 • 5 years ex in test bench,Tester software modify
 • Knowledge in electronics, software for test bench

25-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree Electrical Engineering
 • 5 years of experience in electronics industry
 • Responsible to build the raw material management

25-May-20

 

Applied
 • Design systems in order to address decisions
 • Design market intelligence metrics and performance
 • Manage end-to-end data projects

25-May-20

 

Applied

IT Manager

Srithai Daily Foods Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • 7 – 10 years of experience managing.
 • Responsible for the disaster recovery plan.
 • Experience with cloud service is desirable.

25-May-20

 

Applied
 • Infrastructure
 • Information system
 • System administration

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior SOX Analyst Team Lead

Seagate Technology (Thailand) Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • IT background related to Accounting/Finance
 • understanding of US GAAP and SOX compliance
 • Work with global/cross functional teams

25-May-20

 

Applied
 • Cyber security
 • Information system
 • IT

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ UX และ UI
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานเกี่ยวกับ Node JS
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

24-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied