ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Best Plastics Technology Co., Ltd.'s banner
  Best Plastics Technology Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ C.Net,VB.Net จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ในเรื่องของระบบ Sever และระบบคอมพิวเตอร์
  Food Star Co., Ltd.'s banner
  Food Star Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • Develop applications
  • Planning, designing and developing programs
  • Knowledge of Database Concept and Implementation