• เขียน Android Native ไม่ตำกว่า 4 ปี
 • สามารถใช้ GIT มีความรู้ Process CI/CD
 • สถานทีทำงาน : ลาดพร้าว

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 90k /เดือน

Applied
 • Thai retail bank VS Digital Transformation
 • Advance Tech: AI/ML/Blockchain/Data Analytic
 • Tech savvy/Business Knowledge/PM+BA

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HRIS Specialist

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 5 years of experience in HRIS.
 • Coordinate with HR team to monitor, troubleshoot
 • Provide HR information, statically reports

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Developer (PG.Java)

SVOA Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree
 • experience in C++, JAVA, Java Script, HTML, WEB
 • 1 year of experience in software development

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java,J2EE,Springboot,Web service, Micro Service
 • Excellent of English, Backend Developer
 • 2-5 years of experiences managing software develop

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Quality Assurance (IT)

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience with mobile/internet banking test
 • Experienced with bank in Thailand
 • Good communication in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Chinese proficiency is a plus
 • Familiar with the consumer electronics industry

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To control and centralize Activity Management
 • Bachelor’s degree in Computer Science, IT
 • 0-2 years working experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

.Net Developer

3i Infotech (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Min 2 yrs of .Net Developer (Programmer)
 • C#, VB.Net, Web Services, SQL, JavaScript
 • MS SQL Server, Oracle. Background in Bank/Finance

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Software Engineer PT18071008

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree
 • Experience 5 years
 • Good command in English will be advantage

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิป.ตรี / โท สาขา Computer Science, Computer, IT
 • มีความรู้เรื่อง SQL,Store Procedure, Query, PL/SQL
 • ประสบการณ์ด้านการ Test อย่างน้อย 1 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Technical Lead

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Technical lead
 • Agile methodology
 • Scrum Master

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process Improvement
 • Customer Service Process
 • Project Management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Development Team Lead

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Development team lead
 • technical lead
 • software development

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 3 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Mobile Developer

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree with minimum 3 years
 • Build cutting edge Android/iOS application
 • Developer who is willing to create disruptive

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Backend Developer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Back end developer
 • Software Developer
 • Application development

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Instructor of Certified Training Course
 • Certifications:- CCNP or higher
 • Good presentation skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Active Directory
 • Domain Administrator
 • Group security

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Core Banking System
 • Bank IT
 • IT consulting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • 7+ years of data analysis, data management
 • Understanding change management, QA,Data design
 • Emerging technologies such as “Big Data”

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT System Support Supervisor

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Information System Support & Network
 • Business Application
 • MS Office Applications

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบและติดตั้งระบบ IT Infrastructure Architectur
 • ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร
 • IT System Administrator/Database Administrator

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยง ระบบ Eco-System
 • ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร
 • IT API ECO-System

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences om web markup, including HTML5, CSS3
 • knowledge of JavaScript libraries and frameworks
 • understanding of code versioning tools

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Angulars,Node JS
 • CSS,HTML5,LESS,Java Scritp,CI/CD
 • Experience in using multiple modern JavaScript

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

C# Programmer / Developer

LEX247 (THAILAND) CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in software development
 • Good command in English
 • Competitive salary

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years +++ C#, ASP.NET, SQL, JavaScript,
 • 65,000THB ++ Negotiable
 • International Exposure, Structured Career Growth

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Competitive salary
 • Passion for Results
 • Good English speaking & writing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for web development
 • Good English speaking and reading

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in software development
 • Good command in English
 • New graduates with passion are welcome

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree
 • minimum 6years experience
 • SAP Success Factors Audit & Compliance,SD order to

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Test Designer

ATS Human Resource Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree
 • more than 2years
 • Test Case,SIT

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project coordinator

Orenburg Consulting Group

กรุงเทพมหานคร

 • Coordination and review of project quality
 • experience in IT project environment
 • Transportation system company

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Multi-thread programming
 • IBM WebSphere JVM, Web server

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

LANSING BUSINESS SYSTEMS CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Computer Engineer
 • Good Background in Data base design
 • Background in Microsoft .NET, Java

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree of related technical computer
 • Having Database knowledge; SQL
 • Experience in SIT, UAT

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 4 - 6 years experience in Android applicat
 • Having experience in developing JAVA for Android
 • Knowledge of SVN,GIT

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 4 years experience in iOS application
 • Knowledge of SVN,GIT
 • Good knowledge in Knowledge in iOS development

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Development

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • software Developer
 • Java Developer
 • Developer Manager

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tackle and solve technical & business challenges
 • Expertise in all things Git - mandatory
 • RxJava, Dagger2, jUnit 4, mockito, Robolectric

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor and Maintain Network,System
 • Certification : CCNA, CCNP
 • Experience Programming เช่น C,C++,Java,Python

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years+ of relevant IT experience
 • experience using Agile methods
 • High level of English and Thai language

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst
 • Have experience in Agile and Scrum Master
 • Very good in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Information Technology or related field
 • Minimum 7 years experience
 • Attention to detail as well as broad and conceptio

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Implement the IT security strategies
 • 10+ years working in the IT field
 • Knowledge of applications & systems security

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP Consultant
 • FICO, MM Module
 • Full-cycle, roll out, SAP project implement

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have experience in web application development
 • Code reviews to identify technical
 • Experience in SQL

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied