• กองทุนเงินสมทบ, กองทุนเงินประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ระบบฐานข้อมูล MS-SQL, ระบบปฏิบัติการ
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ , network
 • หากมีประสบการณ์ในการดูแล ระบบ ERP SAP Business One

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Manager

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด

17-Nov-17

 

Applied

IT Support

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

17-Nov-17

 

Applied

Marketing Manager

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด

12-Nov-17

 

Applied

IT Support

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

12-Nov-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์โปรแกรมเมอร์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

01-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ พัฒนาระบบอย่างน้อย 3 ปีขึ้น
 • มีความรู้ในระบบจัดการฐานข้อมูล SQL Server, My SQL

01-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล