• ป.ว.ส.- ปริญญาตรี
  • ออกแบบ Solid work, Auto CADอ Programing wiring PLC
  • สามารถทำงานนอกพื้นที่ได้

13-Jul-18

 

Applied
  • Bachelor's or Master's Degree
  • Has experience in Automation Design Tool
  • Computer programming C#, C++ and PLC

11-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่