• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขี้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 2-3 ปี ขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
  • มีที่พักฟรี อาหารฟรี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน

18-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล