• มีที่พักฟรี อาหารฟรี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน

11-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล