ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Material World Co., Ltd.'s banner
  Material World Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • ปริญญาตรี วิศวกรโยธา เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ
  • ใช้โปรแกรม Auto CAD , 3 D ได้อย่างชำนาญ
  • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้