• ควบคุมจัดการงานด้านบัญชีการปฏิบัติงานด้านระบบบัญชี
  • จัดทำเอกสารบัญชี่ รายเดือน รายปี ภงด. และ ภพ.ต่างๆ
  • จัดทำ งบการเงิน ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่