• การศึกษา ปวส./ ปริญญาตรี
 • มีทักษะติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 • ดูแลและจัดทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

โฟร์แมน

PETCH SRIVICHAI CO., LTD.

สุราษฎร์ธานี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างในทุกขั้นตอน
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-3 ปีขึ้นไป

19-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา , ก่อสร้าง
 • มีความรู้/เข้าใจทางวิ่ง – ทางขับ – ลานจอดสนามบิน
 • สามารทำงานเป็นกะได้

17-Jul-18

 

Applied
 • ตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างในทุกขั้นตอน
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-3 ปีขึ้นไป

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ทำงานในกระบี่ และภูเก็ต
 • งานโครงการ
 • เงินเดือนตามตกลง

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied