• คำนวณแรงที่กระทำต่อโครงสร้าง
  • ถอดรายการวัสดุ และคำนวณน้ำหนัก
  • ตรวจสอบแบบเพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสร้าง

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล