• วิศวกร
 • Civil Engineer
 • สถาปัตย์กรรม

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมหน้างานอย่างน้อย 2 ปี

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี วศ.บ โยธา หรือปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โฟร์แมน
 • มีประสบการณ์งานผลิต Precast Wall
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อยได้

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ผลิตและ/หรือติดตั้งคอนโด 10 ปีขึ้นไป
 • มีใบ กว.(พิจารณาเป็นพิเศษ)

16-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Engineering
 • ออกแบบและตรวจสอบแบบด้านวิศวกรรม
 • ศึกษาและค้นคว้าเทคโนโลยีทางวิศวกรรม

16-Oct-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและประสานงาน 2-3ปี

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ.โยธา
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto cad, 3D, Allplan
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ Precast Wall

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied