• บริหารจัดการงานวิศวกรรม
 • ออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปคอนกรีต
 • มีประสบการณ์ด้านโยธา ก่อสร้าง หรือออกแบบก่อสร้าง

20-Jul-18

 

Applied
 • Engineering
 • ออกแบบและตรวจสอบแบบด้านวิศวกรรม
 • ศึกษาและค้นคว้าเทคโนโลยีทางวิศวกรรม

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ที่ (สาขาเชียงรากน้อย)
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ Precast Wall

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
 • มียานพาหนะส่วนบุคคล

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี วศ.บ โยธา หรือปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีพาหนะส่วนบุคคล

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาก่อสร้าง หรือสาขาโยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีพาหนะส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิศวกวรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • หัวหน้าวิศวกร

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและประสานงาน 2-3ปี

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineer or any related
 • 1-3 years’ experience
 • Good command English and computer literacy

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design and Technical Manager

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree in Civil Engineer or Architectural
 • 5-7 years’ experience in technical support
 • Solid work program and designing

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัส
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ

17-Jul-18

 

Applied