Facility Manager

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Responsible for managing Facility function
 • Achieve overall targeted result of the operations
 • Good English communication skills

24-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Site Product Consultant

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • degree in Civil Engineering or Structural Engineer
 • 1-3 years experience in construction
 • Good interpersonal skills, results oriented

24-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ENDUROFRAME Technical Engineer

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • degree in Civil or Structural Engineer
 • 5years working experience in building construction
 • Good in engineering and structural design software

24-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม ประจำโครงการบ้านจัดสรร

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ

20-Nov-17

 

Applied

Sales Engineer / Sales Executive

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor Degree in Civil Engineer or any related
 • 1-3 years’ experience
 • Good command English and computer literacy

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s Degree in Civil or Structural Engineer
 • 1-3 years’ experience in structural design
 • Initiative and quick learning

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล