• วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ที่ (สาขาเชียงรากน้อย)
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ Precast Wall

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
 • มียานพาหนะส่วนบุคคล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี วศ.บ โยธา หรือปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีพาหนะส่วนบุคคล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาก่อสร้าง หรือสาขาโยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีพาหนะส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิศวกวรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • หัวหน้าวิศวกร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineer or any related
 • 1-3 years’ experience
 • Good command English and computer literacy

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design and Technical Manager

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree in Civil Engineer or Architectural
 • 5-7 years’ experience in technical support
 • Solid work program and designing

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied