• คุมงานก่อสร้าง
 • ออกแบบอาคาร
 • ทำงานเป็นทีม

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in Civil, Construction, related
 • Good skill in 2D drawing with AutoCad
 • Computer literate with good command of English

18-Jul-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกร สาขาวิศวกรโยธา
 • มีใบ ประกอบวิชาชีพ(กว)
 • งานวิศวกร ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร

16-Jul-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริการ
 • เขียนแบบ อ่านแบบ และประเมินราคา

16-Jul-18

 

Applied
 • มีใบ กว.
 • ออกแบบโครงสร้าง คสล.
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้างได้

14-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทางาน

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied