• การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบงานก่อสร้าง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในระบบ ISO 9001

06-Jun-20

 

Applied
 • Marine Construction Supervisor
 • Marine and Jetty experience
 • Jetty structure installation

05-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Civil Engineer license, Construction
 • Civil, Manufacturing Construction, drawing
 • Able to communicate in English, AutoCAD, Revit

02-Jun-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 3-5 ปี บ้านจัดสรร
 • เขียนแบบ Auto Cad, ถอดแบบ และประมาณราคาได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

02-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Marine Construction Supervisor&Superintendent,EPC
 • Civil background with experience in oil,Gas,
 • jetty,marine work,offshore

02-Jun-20

 

Applied
 • 5-10 years experience as Paint FP & Insulation
 • Good communicate in English
 • Age not over 50 years old

01-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied