• Male 28 years old
 • Degree in Civil Engineering or Construction
 • License for Professional Practice (ใบ กว)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารโรงงาน
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • เขียน auto cad ได้

22-Aug-17

 

Applied
 • Male 28 years old up
 • degree in Civil Engineering or Construction
 • Good skill of Auto Cad , Sketch up pro

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับสภาพความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3-5
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ก่อสร้าง

21-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารโรงงาน
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • เขียน auto cad ได้

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 3-5 ปี

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง
 • มีประสบการณ์ทำงาน

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in civil engineering or equivalent
 • New graduate are welcome
 • Eager learn optimistic & good adaptability skills

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล