Site Engineer ประจำจังหวัด ลำปาง

MO TEAM CO., LTD.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

  • วุฒิการศึกษาวิศวกรรม โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่
  • ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
  • จัดซื้อ – จัดจ้าง การควบคุมงบประมาณ และ ราคา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Engineer ประจำจังหวัด น่าน

MO TEAM CO., LTD.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

  • วุฒิการศึกษาวิศวกรรม โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่
  • ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
  • จัดซื้อ – จัดจ้าง การควบคุมงบประมาณ และ ราคา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์บริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล