Project Engineer / Project Management

Jaturamas Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย อายุ 27 - 39 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรโยธา หรือวิศวกรสำรวจ)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

วิศวกรโยธา ( ภาคอีสาน )

PTS ADVANCED CONSTRUCTION CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการ
 • แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหา

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการ
 • แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหา

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Foreman/ โฟร์แมน

SANGPOOM CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เพศชาย
 • การศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง/โยธา
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • จบสาขา วิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรืองานก่อสร้าง
 • ปฏิบัติงาน ณ โครงการบ้านจัดสรร อ.เมืองอุบลราชธานี

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล