• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถทำงานไซต์งานหัวหินได้

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil, Construction, related
 • Good skill in 2D drawing with AutoCad
 • Computer literate with good command of English

18-Jul-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 3 years of in procurement
 • Strong SAP experiences
 • Fluent in Business English Communication skill

17-Jul-18

 

Applied

Site Engineer

DREAM LAND AND HOUSE COMPANY LIMITED

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-5ปี
 • ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้าง
 • ประเมินงาน ราคา ควบคุมคนงานก่อสร้าง
 • วางแผนการใช้วัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบของเหลือ

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • พร้อมก้าวหน้า
 • มั่นคง
 • พร้อมพัฒนาตนเอง

16-Jul-18

 

Applied
 • ทำงานด้านวิศวกรรมโยธาที่บริษัทมอบหมาย
 • จบ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับ ภย. ขึ้นไป

16-Jul-18

 

Applied
 • ปวช-ปวส โยธา ก่อสร้าง
 • ควบคุมงาน
 • วางแผน จัดระบบการทำงาน

16-Jul-18

 

Applied
 • Control Hire service contract for the building
 • Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
 • Experience 1 – 3 years in construction work

16-Jul-18

 

Applied
 • ปวส.ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์บ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้าน 3 ปี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

16-Jul-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • ประสบการณ์งานโครงการบ้านจัดสรรอย่างน้อย 3 ปี

16-Jul-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกร สาขาวิศวกรโยธา
 • มีใบ ประกอบวิชาชีพ(กว)
 • งานวิศวกร ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร

16-Jul-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริการ
 • เขียนแบบ อ่านแบบ และประเมินราคา

16-Jul-18

 

Applied
 • มีใบ กว.
 • ออกแบบโครงสร้าง คสล.
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้างได้

14-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทางาน

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • จบทางด้านวิศวกรรมโยธา (สายงานก่อสร้าง)
 • มีความเป็นผู้นำสามารถบริหารงานโครงการ ได้บรรลุเป้า

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คุมงานก่อสร้าง
 • ออกแบบอาคาร
 • ทำงานเป็นทีม

13-Jul-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู-ดับเบิ้ล
 • ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 • มีประสบกาณ์ 1 ปีขึ้นไป

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม ประจำโครงการ
 • สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พร้อมก้าวหน้า
 • มั่นคง
 • พร้อมพัฒนาตนเอง

13-Jul-18

 

Applied
 • พื้นที่ในการก่อสร้าง จัดหาข้อมูล
 • ประสานงานภายในเเละภายนอกองค์กร
 • ปฏิบัติและตรวจสอบความถูกต้อง

12-Jul-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกร สาขาวิศวกรโยธา
 • มีใบ ประกอบวิชาชีพ(กว)
 • งานวิศวกร ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร

10-Jul-18

 

Applied