• Bachelor’s degree
 • 5 years of work experience
 • English communication is a must

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า, งานระบบก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า, งานระบบก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้ Program BIM, Revit or Autocad 3D
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. เอก เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Engineer

DREAM LAND AND HOUSE COMPANY LIMITED

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-5ปี
 • ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวการสร้างปั้มน้ำมันจะพิจารณา

22-Oct-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการสร้างสถานีบริการน้ำมัน

22-Oct-18

 

Applied

Site Engineer

T.BOONRAWD (2002) CO., LTD.

กาญจนบุรี

 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เคยผ่านงานสร้างสถานีบริการน้ำมัน

22-Oct-18

 

Applied

Site Engineer

T.BOONRAWD (2002) CO., LTD.

กาญจนบุรี

 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เคยผ่านงานสร้างสถานีบริการน้ำมัน

22-Oct-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการสร้างสถานีบริการน้ำมัน

22-Oct-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวการสร้างปั้มน้ำมันจะพิจารณา

22-Oct-18

 

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรโยธา มีใบ กว.
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้กล้องไลน์, กล้องระดับ, Total station

19-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า
 • ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การติดตั้ง ซ่อมแซม
 • วางแผนและออกแบบในการติดตั้งสุขภัณฑ์ในงานโครงการ

17-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้างอาคาร 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการด้านการคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องแบบ และ AutoCad เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวช. ปวส. สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/ส่วนงานโครงสร้าง
 • จบการศึกษา ระดับปวช-ปวส ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือโยธา

17-Oct-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้้นไป
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมคอนกรีตอัดแรง 10 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุ28ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.สาขาก่อสร้างโยธาหรือป.ตรีวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไป

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้าง
 • ประเมินงาน ราคา ควบคุมคนงานก่อสร้าง
 • วางแผนการใช้วัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบของเหลือ

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied