ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  ลพบุรี
  • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
  • บริหารโครงการก่อสร้าง
  • AutoCAD/GStarCAD, Sketch UP, MS Office, MS Project
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  ลพบุรี
  • วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ
  • บริหารโครงการก่อสร้าง ออกแบบโครงสร้าง
  • โปรแกรมAuto CAD ,Sketch up,MS Project,MS Office