ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  ภาคกลาง
  • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอย่างน้อย 7-10 ปี
  • สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
  • ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง