• วุฒิ ปวช. , ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office / Word / Excel

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง

16-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์ได้

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วิศวโยธา

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • 3 years of Structural or Civil Supervisor
 • Have the experience for construction on site

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • 10+ years experience in construction management
 • Leadership and human resources management skills

12-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • รายงานผลการก่อสร้างโครงการ

12-Jan-18

 

Applied
 • วางระบบงานซ่อม-สร้างระบบ
 • มีความรู้ด้านบริหารงานโครงการ
 • สามารถเขียนแบบก่อสร้างอาคาร

11-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล