GENERAL CONSTRUCTION MANAGER (PROPERTY)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
  • Strong leadership and management skills
  • Any other related assignments

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านงานออกแบบและควบคุมก่อสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

17-Jan-18

 

Applied
  • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ สุจริต
  • มีความรู้ด้านการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล