• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
  • สวัสดิการ ค่าวิชาชีพ, ค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา อืนๆ

21-Mar-18

 

Applied

Site engineer

Bouygues-Thai Ltd.

ปากเกร็ด

  • Bachelor degree in Civil , Architect
  • site engineer
  • Knowledge of construction method.

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Competitive Package
  • Challenging
  • Apply now!

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล