• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการก่อสร้าง

19-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้ากำลัง โยธา และเครื่องกล
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive Package
 • Challenging
 • Apply now!

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
 • ใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีประสบการณ์การในการควบคุมงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป

13-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล