• ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-5 ปี ขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้าง มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

15-Oct-18

 

Applied
  • Process Flow
  • วิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
  • kaizen/Lean

04-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่