• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

19-Sep-17

 

Applied
 • 5 years of work
 • Age over 35 years old, Thai nationality
 • 5 years of work

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)

15-Sep-17

 

Applied
 • เตรียมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของโครงการ
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Auto CAD ได้ดี

15-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี ด้านออกแบบ วิศกรรม หรือที่เกี่ยวข้อ
 • ประการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

15-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล