• เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)

15-Nov-17

 

Applied
 • เตรียมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของโครงการ
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Auto CAD ได้ดี

15-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี ด้านออกแบบ วิศกรรม หรือที่เกี่ยวข้อ
 • ประการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล