• เบี้ยขยัน
  • โบนัสประจำปี
  • ปวส.-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

09-Jul-18

 

Applied
  • เบี้ยขยัน
  • โบนัสประจำปี
  • ปวส.-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

09-Jul-18

 

Applied
  • ปวส.-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 0-2 ปีขึ้น
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

09-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่