• เพศชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
  • ใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้
  • มีประสบการณ์การในการควบคุมงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป

13-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล