• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือ สถาปัตย์
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานเขียนแบบ 1-3 ปี

24-Nov-17

 

Applied
 • Knowledge in facility management perspective
 • Knowledge of working with office applications
 • Company required commissioning owner

22-Nov-17

 

Applied
 • เคลียร์แบบก่อสร้างกับทางผู้ควบคุมงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3-5 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์
 • สามารถรับเหมางาน ที่ จ.นนทบุรี ได้

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล