• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
  • สวัสดิการ ค่าวิชาชีพ, ค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา อืนๆ

21-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล