• ควบคุมงานก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม อ่านแบบ ถอดแบบได้
  • มีทักษะการประสานงาน และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ผ่านประสบการณ์ควบคุมงานตกแต่ง ต่อเติมมาก่อน

05-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่