• ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
  • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล