• Degree in Civil Engineer or any related field
 • 1-3 years’ experience
 • Good command English and computer literacy

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 1ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

21-Nov-17

 

Applied
 • วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

21-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
 • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
 • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น

17-Nov-17

 

Applied

Civil Engineer วิศวกรโยธา

RATTANADESIGN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประมาณราคา

16-Nov-17

 

Applied

Foreman โฟร์แมน

RATTANADESIGN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง โยธา
 • ประสบการณ์3ปี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

16-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลงานก่อสร้างทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) ขึ้นไป สาขาโยธา, เครื่องกล
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ แก้ปัญหางาน

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล