ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 3 ปี
  • มีภูมิลำเนาในภาคอิสานบน
  • การศึกษาปริญญาตรี
  Sarawutkarnchang(2000) Part., Ltd.'s โลโก้ของ

  Safety officer/จป.วิชาชีพ

  Sarawutkarnchang(2000) Part., Ltd.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือTHB 20K - 35K /เดือน
  • ปริญญาตรี/โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยันและอดทน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Sarawutkarnchang(2000) Part.,Ltd.'s โลโก้ของ

  Civil Engineer/วิศวกรโยธา

  Sarawutkarnchang(2000) Part.,Ltd.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือTHB 25K - 45K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • วิศวกรโยธา
  • Civil engineer
  • วิศวกร
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)