• วางระบบงานซ่อม-สร้างระบบ
  • มีความรู้ด้านบริหารงานโครงการ
  • สามารถเขียนแบบก่อสร้างอาคาร

18-Jan-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • รายงานผลการก่อสร้างโครงการ

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล