• พร้อมก้าวหน้า
 • มั่นคง
 • พร้อมพัฒนาตนเอง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์บ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้าน 3 ปี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

16-Jul-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • ประสบการณ์งานโครงการบ้านจัดสรรอย่างน้อย 3 ปี

16-Jul-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีใบ กว.
 • ออกแบบโครงสร้าง คสล.
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้างได้

14-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทางาน

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • จบทางด้านวิศวกรรมโยธา (สายงานก่อสร้าง)
 • มีความเป็นผู้นำสามารถบริหารงานโครงการ ได้บรรลุเป้า

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คุมงานก่อสร้าง
 • ออกแบบอาคาร
 • ทำงานเป็นทีม

13-Jul-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม ประจำโครงการ
 • สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พร้อมก้าวหน้า
 • มั่นคง
 • พร้อมพัฒนาตนเอง

13-Jul-18

 

Applied
 • พื้นที่ในการก่อสร้าง จัดหาข้อมูล
 • ประสานงานภายในเเละภายนอกองค์กร
 • ปฏิบัติและตรวจสอบความถูกต้อง

12-Jul-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in Civil, Construction, related
 • Good skill in 2D drawing with AutoCad
 • Computer literate with good command of English

11-Jul-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied