• ปริญญาตรี ด้าน IT หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายธุรกิจ FMCG

18-Oct-18

 

Applied
 • 3+ years of software development experience
 • 2+ years of mobile app development experience
 • UX/UI Design

17-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การพัฒนา Mobile Application 1 ปีขึ้นไป
 • iOS: Swift, JSON, IOS Framework
 • Android: Java for Android, Kotlin

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Java Developer

Palomar Systems Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ประสบการณ์ในการพัฒนา Java/Web App. 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ใน JAVA/J2EE/J2SE,Spring,Hibernate,Struts
 • มีความรู้ใน HTML5,Web-Service,JSON,Javascript,AJAX

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web Developer

Power Matic Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • เพศชาย อายุ 24-35 ปี
 • พัฒนา Web Application
 • มีความรู้เรื่อง ASP.NET MVC

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่