• ทำงานที่เชียงใหม่
 • ดูแลให้งานไอทีดำเนินงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
 • ประสบการณ์ทำงาน IT โรงแรม 3-5 ปี

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Join an international team
 • Work in Chiang Mai, Thailand
 • Frontend Developers (Angular/ React)

15-Oct-19

 

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • 3+ years of Web programming
 • Bachelor of Computer Science or related field

14-Oct-19

 

Applied
 • knowledge of Javascript, Node.js, VueJS, and Elect
 • 2 years experience on Web application development.
 • Able to work on front-end and back-end.

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior C# .NET
 • Chiang Mai
 • Agile Methodology & Scrum Process

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • SAP Modules SD/MM
 • Good command spoken and written English
 • At least 5 years experience

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fantastic Organisation
 • Great Learning Environment
 • Chiang Mai Based

11-Oct-19

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in a related field
 • Strong in English communication skills
 • Recommend and execute improvements

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in a related field
 • Strong in English that related to routine work
 • Recommend and execute improvements

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 year-experience
 • Education: computer science, computer engineering
 • Logical approach to problem solving

10-Oct-19

 

Applied
 • programming using C#
 • Microsoft SQL Server
 • Good English language skill

07-Oct-19

 

Applied