• พัฒนา game บนมือถือแบบ Cross-platform
 • มีประสบการณ์การทำงาน Mobile Application Developer
 • มีทักษะ C# และ JavaScript

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาในที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะ C# และ JavaScript
 • Unity,Cocos2D,Egret Engine หรือ game engine

17-Jan-18

 

Applied
 • พัฒนา game บนมือถือแบบ Cross-platform
 • มีประสบการณ์การทำงาน Mobile Application Developer
 • มีทักษะ C# และ JavaScript

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาในที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะ C# และ JavaScript
 • Unity,Cocos2D,Egret Engine หรือ game engine

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล