ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  ICHITAN GROUP PCL.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  ICHITAN GROUP PCL.'s โลโก้ของ
  อยุธยา
  • มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  Tester Automation: "Selenium / Docker / Jenkin / ReadyAPI"

  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.
  ภาคกลาง
  • 3-5 years of experience as a Quality Tester
  • Agile software projects and QA methodology
  • test management software (JIRA, Confluence
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)