• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • วิเคราะห์และรับรู้เงื่อนไขในการทำงานได้ดี
 • เรียนรู้เร็วและสามารถทำงานเป็นทีมได้

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and debug machine Control / Application
 • Improve electrical & software design of equipment
 • Master Degree (or equivalent) in Engineering

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Development Engineer
 • sDET Tester
 • VB,VB.NET,C, C#.Net ,LabVIEW and OOP

16-Jan-18

 

Applied
 • Help Desk (Factories)
 • Time-Shift Basis
 • Software / Hardware Support

13-Jan-18

 

Applied
 • 2 yrs. exp in Electrical, PLC Program, C++, BOM
 • Expertise in PLC, Visual Basic, C++, Pneumatic
 • Good command in English

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล