• เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี IT, Computer Business, Software Engineer
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ และวิเคราะห์ระบบไม่ต่ำก

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่