• เขียนโปรแกรม Visual Studio.net เพื่อรองรับ User
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • MSc or BSc in computer engineering
 • Excellent knowledge of C #.net, Visual Basic.net
 • PLC programming knowledge is a plus

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Translate business and users requirements
 • Ensure business unit ERP solutions
 • Design, develop / implement, test and document IS

21-Nov-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม Visual Studio.net เพื่อรองรับ User
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล