• เขียนโปรแกรม Visual Studio.net เพื่อรองรับ User
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

11-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่