• รับผิดชอบในการดูแล วิเคราะห์
 • สามารถเขียนภาษา ASP.net (C#)
 • มีความรู้ด้าน SQL Server

2 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Technical Product Manager

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ERP, PHP, SQL,HTML
 • System improvement, Good in English communication
 • Interpersonal skills, problem solving

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Technical Product Associate

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ERP, PHP, SQL,HTML
 • System improvement, Good in English communication
 • Interpersonal skills, problem solving

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • exp. ด้าน JAVA Programming อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • J2EE, J2ME,Struts2,JSF, Spring, Hibernate, Eclipse
 • OS & Database - Oracle, Unix, Linux, PL/SQL, MySQL

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Project Manager (Project Execution)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Prepare, run and execute projects
 • Project Management required ideally in Banking
 • Experience with projects in multiple technologies

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Web Programmer

Revolution Network Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • All gender are welcome
 • Degree in Computer Science/ Engineering
 • Strong in PHP, JavaScript, JQuery, HTML5 and CSS

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Oracle PL/SQL Developer

Hitachi Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality ONLY
 • At least 3 years’ experience in Oracle developer
 • Familiar with Oracle databases, Oracle 10g/11g

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Tester / Sr.Tester

Hitachi Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree of Computer Science
 • 3 year of experience in software
 • Knowledge of software development

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Software Engineer (PS-BIM)

MFEC Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Excellent technical and problem-solving skills
 • Bachelor's Degree
 • Support Engineer, Application Support

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Analyst

Allianz Technology (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Gathering, clarifying and analyzing business
 • Clearly communicating software specifications
 • Providing detailed business and technical document

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years of experience in Java Programmer
 • Experience in Java, WebSevice, Struts and Spring
 • Location: @ BTS: Chidlom / Chong Nonsi

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 year of experience in C# .NET
 • develop report with reporting service
 • Experience codeing store procedure

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst ( web Application)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Min 3 - 5 years experience in Analysis and Design
 • Background knowledge in OOP concept
 • At least SharePoint Development 2 year

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master in Information System
 • Strong technical knowledge of Agile methodology
 • C#, .NET, AngularJS

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Java Programmer

RingZero IT Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Java, J2EE
 • Spring, Strut, Hibernate
 • Oracle, SQL

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

.NET Programmer

RingZero IT Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years of experience in C#.NET, VB.NET
 • Entity Framework, MVC
 • Reporting & other tools (ex. SSIS, SSAS, SSRS)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

.Net and Web Full Stack Developer

Exate Technology

กรุงเทพมหานคร

 • Exate Tech are looking for talented developers
 • Regtech firm working on solutions for Data Privacy
 • Degree educated in Computer Science or Similar

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Software Engineer - PHP

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Software Engineer, Developer
 • PHP, Laravel, AngularJS, VueJS
 • SQL, AWS, Cloud

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Software Engineer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Software Engineer, Developer
 • PHP, Laravel, AngularJS, VueJS
 • SQL, AWS, Cloud

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Computer
 • 3-6 years of experience in the System Development
 • Good command of English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Java Programmer / Java Developer

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Presales
 • Account Manager
 • Consultant

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Analyst - (Contract)

Cube of Nine Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 3 yr experience in .NET software development
 • 4 yr experience in .NET software analysis & design
 • High responsible and work hard under high pressure

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mobile Developer (iOS)

11street (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • iOS applications using Objective C and Cocoa
 • Web Development: JSP, Spring, HTML,CSS
 • Good English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java Developer, Programmer
 • Experience 1-5 years in Java programming
 • Able to Join immediately (Advantage)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years exp in C#, Asp.Net or VB .NET programming
 • System analysis, develop,testing Web Application
 • Can join immediatly in adventage

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in develop by PLSQL
 • Banking knowledge
 • Can join immediatly in adventage

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

UX Designer

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree with minimum 5years of experience
 • Proven experience leading UX on projects
 • Strong communication skills, both written

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree with minimum 3 years
 • Build cutting edge Android/iOS application
 • Developer who is willing to create disruptive

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Environment
 • New technologies
 • High experience team

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • .Net Developer, Java Developer
 • Windows application, web application, Web Service
 • Software Engineer/Developer

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java
 • Programmer
 • Software Development Engineer

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IT Application Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT management
 • Software development
 • Application development

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IOS Mobile Developer

ANYWHERE TO GO Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Design and Develop mobile application on iOS
 • IOS Mobile Developer
 • Programmer

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Remote Working, Freelance, Contract, Full Stack
 • PHP, Javascript, HTML, CSS,
 • 30000-60000 THB

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Services Sales Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Sales Manager
 • Multi-sourcing (selective outsourcing)
 • Presales

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Network Engineer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Network Engineer
 • Network design
 • Infrastructure

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Technical Consultant (DevOps Solution)

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Linux, Windows Server, Unix, Database
 • JAVA and .NET, Development, DevOps, framework
 • Continuous Integration and Continuous Delivery

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Digital Guru

True Corporation Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Engineering - Computer, IT or any relate
 • 2 years experience in customer service role
 • Passion in Technology & Trendy

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Full-Stack Web Developer

BSD Code & Design Academy Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • At least 5 years work experience as web developer
 • Good command of English is required
 • Great salary and benefits

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Security

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT security
 • System admin
 • IT audit

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Infrastructure Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT Manager
 • Infrastructure Manager
 • Infrastructure Engineer

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Infrastructure Engineer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Network and infrastructure
 • Infrastructure support
 • Infrastructure security

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Embedded Software Engineer
 • C/C++
 • Automotive

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Embedded
 • Training
 • Embedded Software Training

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Front End Developer, HTML5 Developer, CSS,Angular
 • Angular JS, Analytic Tools,ReactJS, iOS, Mobile
 • Angular JS, Analytic Tools,ReactJS, iOS, Mobile

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Programmer,Java Developer,Java System Analyst
 • Application Developer,Software Engineer, IT
 • Information Technology,Computer Sciences

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล