• Coordinate with internal and external parties
 • Drive the execution of product road map
 • Social welfare and Health insurance

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plan product features in the strategic plan
 • Coordinate with internal and external party
 • Strong interest in mobile and internet businesses

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะและสามารถเขียนภาษา VB / HTML / C#
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop /Illastrator

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสายงาน IT
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีที่ในการจัดการทีมไอที

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทักษะในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • พื้นฐานการใช้ฐานข้อมูล
 • พื้นฐานการใช้คอม

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

10-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

10-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

10-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล