• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs
 • ดูแลให้ Android app ทำงานราบรื่น

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจการทำงานของ Web service และ APIs
 • บริหารจัดการ Server ให้เรียบร้อย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • จัดการดูแล Database และ AWS
 • ออกแบบ Web service และ APIs

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่น OneDee
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • ใช้โปรแกรมกราฟิกได้คล่องแคล่ว
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้คล่อง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • 5-day work week
 • International work environment
 • Opportunity for growth

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PHP Programmer

Diversition Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP ทำงานร่วมกันกับทีมออกแบบ
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP

19-Jul-18

 

Applied
 • พัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ iOS
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรู้และความเข้าใจในการใช้ภาษา swift

19-Jul-18

 

Applied
 • Knowledge of automated testing tools
 • Knowledge of Performance testing
 • Design and create test cases and scripts

19-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • VB.NET,C#,ASP.NET,MVC,WCF and MSSQL Server
 • สื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้เป็นอย่างดี

19-Jul-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • iOS Developer
 • Good Attititude
 • Good English

18-Jul-18

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • SAP Modules MM/PP
 • Good command spoken and written English
 • At least 5 years experience

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior php developer in Chaing Mai
 • Work in an international team
 • Many interesting technologies

17-Jul-18

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Agile devlopment
 • .NET (ASP.NET, MVC Framework, C#).
 • web services, API, XML, JSON.

17-Jul-18

 

Applied
 • Extensive knowledge in Scala, Java
 • Design & implementation of scalable architecture
 • Algorithms, Data structures and design patterns

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด computer หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • โปรแกรมเมอร์ PHP Javascript , jQuery , Angular

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
 • โปรแกรมเมอร์ PHP Javascript , jQuery , Angular
 • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • จัดการดูแล Database และ AWS
 • ออกแบบ Web service และ APIs

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs
 • ดูแลให้ Android app ทำงานราบรื่น

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจการทำงานของ Web service และ APIs
 • บริหารจัดการ Server ให้เรียบร้อย

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่น OneDee
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • ใช้โปรแกรมกราฟิกได้คล่องแคล่ว
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้คล่อง

16-Jul-18

 

Applied
 • Have an experience in PHP, ASP.NET, JavaScript
 • knowledge of modern HTML5, CSS3 and JavaScript
 • 5 Day working

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in a related field
 • Professional attitude and work style
 • Good communication in English

11-Jul-18

THB20k - 35k /เดือน

Applied

Android Developer

paiduaykanmai co., ltd.

เชียงใหม่

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำกัดวุฒิและคณะที่เรียน
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น ไม่จำเป็นต้องเข้า office ทุกวัน

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Unity knowledge
 • Mobile development
 • Able to communicate in English

11-Jul-18

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เขียนโปรแกรม Visual Studio.net เพื่อรองรับ User
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

11-Jul-18

 

Applied
 • Analyse business processes & BI requirements
 • Produce BI & management dashboard requirements
 • Design & develop BI Solutions on Big data platform

26-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyse business processes & BI requirements
 • Produce BI & management dashboard requirements
 • Design & develop BI Solutions on Big data platform

26-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied