• ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาในที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะ C# และ JavaScript
 • Unity,Cocos2D,Egret Engine หรือ game engine

18-Nov-17

 

Applied
 • พัฒนา game บนมือถือแบบ Cross-platform
 • มีประสบการณ์การทำงาน Mobile Application Developer
 • มีทักษะ C# และ JavaScript

18-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษาที่ใช้ JAVA

17-Nov-17

 

Applied
 • Experience in PHP application development.
 • Practical knowledge of PHP, WordPress, jQuery, CSS
 • Good command of written and spoken English.

17-Nov-17

 

Applied

Programmer

Pro Industrial Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • เพศชาย หรือ หญิง หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP+MyS

17-Nov-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม Visual Studio.net เพื่อรองรับ User
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • เป็นคนที่มีแนวคิดเชิงบวก เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • เขียน PHP และJava Script ได้

17-Nov-17

 

Applied
 • Have an experience in C#.Net Web platform
 • experience in jQuery, AngularJS or Other
 • 5 Day working

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนโปรแกรม Visual Studio.net เพื่อรองรับ User
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • Selenium
 • QA Automation
 • Services-Oriented-Architecture (SOA)

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษา PHP/VB.net

15-Nov-17

 

Applied
 • MSc or BSc in computer engineering
 • Excellent knowledge of C #.net, Visual Basic.net
 • PLC programming knowledge is a plus

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Translate business and users requirements
 • Ensure business unit ERP solutions
 • Design, develop / implement, test and document IS

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล