ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 10 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 10 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  Tester Automation: "Selenium / Docker / Jenkin / ReadyAPI"

  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.
  ภาคกลาง
  • 3-5 years of experience as a Quality Tester
  • Agile software projects and QA methodology
  • test management software (JIRA, Confluence
  Thai Beverage Can Ltd./บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
  Thai Beverage Can Ltd./บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด's โลโก้ของ

  Software Developer (K2/C#.net)

  Thai Beverage Can Ltd./บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
  สระบุรี
  • 5 years experience in developing software
  • C#, .NET MVC, .NET. Web API, JavaScript
  • Form, Crystal Report, Qlik sense and Reporting
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)