• ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • งานด้าน Information Security, DevSecOps
 • มีสิทธิ์เข้าอบรม สอบประกาศนียบัตรสากลด้านไอที

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Programmer (Front-End, Back-End and Android)
 • Spring, Spring boot, Strut, Hibernate, Restful API
 • Servlets, ER-Diagram, Android SDK, Vue.JS, Jboss

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Android Developer (IT Job)
 • Mobile Applications
 • Attractive salary package

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • iOS Developer (ITJob)
 • Mobile applications
 • Attractive salary package

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Design data quality alerts & monitoring
 • BI dev on Big data platform (Hadoop/Vertica)
 • Ensure BI Products have quality & data integrity

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

BI Developer - Bangkok

Big Wednesday Digital

กรุงเทพมหานคร

 • Design data quality alerts & monitoring
 • BI dev on Big data platform (Hadoop/Vertica)
 • Ensure BI Products have quality & data integrity

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • 7-10 years Oracle consulting experience
 • Full cycle implementation of Oracle e-Business
 • Experience in manage cloud application

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years professional experience
 • Excellent knowledge of Node JS, ES6
 • Thai Nationals Only

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Plan Expert

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • FinTech company
 • Track records of business plan
 • Fluent English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Microsoft .Net Developer

360 Quality Management Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Good understanding in Web Services
 • Problem Solving, Coding, Test
 • Good command in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Salesforce Developer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Salesforce
 • Developer
 • CRM Develper

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Python Developer

iBingo Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Python: Writing reusable, testable& efficient code
 • Front-end developers with server side logic
 • Knowledge in web technologies & Django framework

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AGILE Project Management
 • ONGOING involvement in the AGILE community
 • Coach Teams and Management towards improving AGILE

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Automated Software Testing
 • Robot Framework, Selenium, SoapUI
 • 3 years’ experience in automated software testing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 2 years experiences in Java programming
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SQL,MS SSIS, SQL Database, QlikView, SSRS, SSAS
 • Strong background in Business Intelligence Analyst
 • Based in Bangkok

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Minimum of 2 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software, Web, FinTech, AI Lab are our expertise!
 • Modern software development with new Agile process
 • Near BTS/MRT. Learning. Very good and fair salary!

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7 years in .NET application development
 • Experienced as Project Management, Pre-sales
 • Good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

DevOps - Senior & Junior Level

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Deploy, maintain, manage AWS cloud-based solutions
 • Build & configure management of production systems
 • Provide system troubleshooting and problem solving

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Strong software development background
 • Launch of new online e-service for customers
 • Good English communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design, develop, and implement Robotic Process
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Knowledge of structure programming VBA, PYTHON

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนโปรแกรม Web App,Windows App
 • ปริญญาตรีหรือโทสาขา Computer Science, IT
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี เขียนโปรแกรม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree from IT related field
 • Experience with either: Scala, Java, Python
 • Experience working in an agile environment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional exposures

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Installing and maintaining computer hardware
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • 0-3 years’ experience in related field.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer - 5 อัตรา

E-Business Plus Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เป็น Programmer อย่างน้อย 0-1 ปี
 • ใช้ ASP.Net และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาC#
 • JAVA,Python หรือพัฒนาโปรแกรมบน Android หรือIOS

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-8 years of work experience in a DevOps capacity
 • Experience in using Jenkins and Linux
 • Demonstrate experience in software development

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 8 years experience in C#.Net, VB, ASP.Net
 • Experience in Crystal Report Tool is a plus
 • Experiences in Banking business is prefer

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Tester

IBM Solutions Delivery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 2 years experience as Software Tester
 • Experience working in Banking/ Financial
 • Familiarity with JIRA and selenium

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • 5 years' experience in Unica campaign management
 • Experience in SQL coding, SAS, Shell scripting
 • Experience with writing SQL statements

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years' experience in SAS coding
 • Experience in writing SAS program, SAS Macros
 • Experience in relational database and SQL

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 8 years experience in Power BI
 • Experience in Relational Database, SQL, DAX script
 • Experience Dimensional Modeling, Analytics/OLAP

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience working in Banking/ Finacial Service
 • Experience in hybrid cloud infrastructure
 • Have prior exposure DevOps principles & Agile

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in JAVA programming
 • Experience in PHP programming can be considered
 • • Experience in Crystal Report Tool is a plus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Full Stack Developer

TSpace Digital Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีประสบการณ์ 3-6 ปี ในการพัฒนาเว็บไซด์
 • ปรับปรุงพัฒนาซอฟแวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Database > RDBMS, NoSql

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Data Engineer

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Understanding of Hadoop framework,
 • Knowledge of various ETL techniques
 • Good knowledge of Big Data querying tools

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent in Eng
 • Min 10 yrs’ exp in Software
 • Strong in Java

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Application Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Project Management;ERP;POS;Big Data
 • IT application;WMS,Change Management
 • Operation;ITIL

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree
 • more than 3years experience
 • system analyst,ERP,.net developer

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Windows Server, TCP/IP, DHCP and DNS
 • Server and Desktop Virtualization
 • Able to work in Srinakarin

18-Jul-18

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • VMware solution , OS of Windows Server
 • Web Server and Firewall
 • Able to work in Srinakarin

18-Jul-18

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

18-Jul-18

 

Applied

Digital Security Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Security Director;Enterprise Development;
 • Application Delivery;Project Management
 • Software Development

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering, MIS, IT
 • Understanding of network fundamentals, IP
 • Work exp. in programming in Python, Ruby

18-Jul-18

 

Applied