• พัฒนาโปรแกรม Mobile application android
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขอเพียงเขียนโปรแกรมได้
 • Java Eclipse

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Senior JAVA Developer (URGENT)

Rapid 4 Cloud Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree or higher in Computer Sciences
 • minimum of 3 years of Java and SQL
 • Thais and Foreigners.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordination & propose of IT Solution/ Application
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • At least 3 years experience in Software developmet

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Technology background

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years of experience in network system
 • Proficiency in using network system on smart phone
 • Knowledge in computer program at least 2 languages

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Excellent understanding of typical multi-tier
 • architectures: web servers, caching, application
 • Knowledge of Content Delivery Networks (CDN)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PROJECT LEAD

Draycir Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 2 years project management experience
 • At least 5 years software development experience
 • Good English communications skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • 3 yr experience in .NET software development
 • 4 yr experience in .NET software analysis & design
 • High responsible and work hard under high pressure

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Selenium
 • Test Automation
 • QA Engineer

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Technical Consultant

Inteltion Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Participate in end to end software development
 • Work in multiple technologies and industries
 • Good analysis/logic skill is a must

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3 years of experience in software development
 • Serve as focal point of customers

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Programmer

Orenburg Consulting Group

กรุงเทพมหานคร

 • customize or develop programs for ERP Application
 • Knowledge of Oracle Database or MS SQL
 • experience in programming, experience in ERP

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 5 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Thai national, age between 30 – 35 years old
 • Bachelor’s or Master’s degree
 • Good presentation skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-10 years experience
 • Strong in Web application, Web Service or Window
 • Experience in Finance/Banking

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

WEBSPHERE MESSAGE BROKER DEVELOPER

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • IBM WebSphere Message Broker / IBM Integration Bus
 • Experience in JAVA, ESQL
 • Able to travel aboard

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Support Officer (พระราม 9)

CENTRAL GROUP

กรุงเทพมหานคร

 • มีประสบการณ์ ด้าน IT Support อย่างน้อย 4 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิมเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Web Developer (C#.Net)
 • MySQL, SQL Server, Oracle
 • Experience in software development

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Digitalise products & services
 • Construction materials
 • Manufacturing IT

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical Consultant (DevOps Solution)

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Linux, Windows Server, Unix, Database
 • JAVA and .NET, Development, DevOps, framework
 • Continuous Integration and Continuous Delivery

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mobile Developer,Mobile Programmer,iOS,Android
 • Programmer Analyst,Java Programmer,IT
 • Software Engineer,Application Developer

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent Career Development Program
 • great Compensation Packages and Benefits
 • Regional Exposures

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Front End Developer, HTML5 Developer, CSS,Angular
 • Angular JS, Analytic Tools,ReactJS, iOS, Mobile
 • Angular JS, Analytic Tools,ReactJS, iOS, Mobile

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Programmer,Java Developer,Java System Analyst
 • Application Developer,Software Engineer, IT
 • Information Technology,Computer Sciences

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer

Symphony Communication Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • C#.Net , .NET Web Application ,Silverlight/ASP.NET
 • HTML5, Javascript, JQuery
 • MS SQL-Server, Programmer, โปรแกรมเมอร์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Analyst

Automotion Works Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Computer Science, IT
 • 2+ years of experience as system analysts
 • 3+ years in system development and programming

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Regional BI & Data Analytic

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Business Intelligence,Data Warehouse,Data Analytic
 • BI Tools, ETL, SAS, Project Management
 • BULLET THREE: Data Virtualization, dashboards

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • DevOps, Infrastructure, Software Developer
 • OOP, Ruby, C#, .Net, Python, Java, Ansible, Docker
 • Cloud, AWS, Azure, Google Cloud, Support

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Ruby on Rails Developer

Oozou/Oozou

กรุงเทพมหานคร

 • Highly competitive salary
 • Work in our amazing offices at EmQuartier
 • Work with the *best* developers in Thailand

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Software Developer (Node.JS)
 • Multinational Software Development Company
 • Highly Attractive Package

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Programmer

Parker Bridge Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • BS degree in Computer Science
 • 2 years in software development
 • Java, Scala, C++, C#, .NET, Python or Ruby

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coding skill in Java/ .Net., Web application dev
 • Knowledge about SQL and Database
 • Knowledge about Software engineering

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Web Master

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree in Computer Engineering
 • Knowledge in Database Administration (Oracle, SQL)
 • Knowledge in Delphi or VB or C# or PHP or Develope

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Software Development

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Software Development, Agile Technology, CRM
 • Ruby, Call Center System, PABX
 • Project Managment

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • years of experience in Software Tester
 • experience in System Integration Testing (SIT)
 • knowledge of Finance or Banking industries

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Computer Science/ Engineering, IT
 • Strong computer technical background
 • Fluency in English TOEIC 800+

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET, ASP.NET MVC, C#.NET or J2EE,Spring,Strut
 • object-oriented,UML,PL/SQL , Oracle, Microsoft
 • System Analyst,SA,design,implementation,Spec

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET MVC, C#.NET,J2EE,Spring,Strut,Oracle ,
 • PL/SQL, Web Service, HTML, DHTML,JavaScript,JQuery
 • Web Application Server e.g. IIS, IAS, WAS,SQL

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PHP Backend Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • PHP Backend Laravel
 • Small team with young talents
 • Near BTS

22-Aug-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

PL/SQL Developer

Advanced Personnel and Solutions Co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • PL/SQL
 • Programmer
 • Oracle

22-Aug-17

 

Applied

Senior Back-end Web Developer

Scale360 Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • experience in developing Java / Scala programming
 • Database Design, RESTful, Version Control Systems
 • Expertise Java/Scala/SQL/OWASP security principles

22-Aug-17

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Front-end Developer

Scale360 Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • CSS, HTML, JavsScript
 • Web Developer
 • Mobile Developer

22-Aug-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Front-end Developer

Scale360 Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Expertise HTML, CSS and JavaScript
 • experiences front-end developer
 • Understanding of scalable front-end application

22-Aug-17

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Back-end Web Developer

Scale360 Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experiences in Java/Scala or any programming
 • Understand Java/Scala/SQL/OWASP security principle
 • database design, web services, version control

22-Aug-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Data mining and analytics
 • Seek business opportunities
 • Strategic leadership role

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer JAVA

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • At least 0-9 years of Experience in Java Skill
 • Spring, Hibernate, Web Sphere etc.
 • Java Technology

22-Aug-17

 

Applied
 • 3-5 years exp. in programming, PLC
 • Bachelor degree in Automation
 • Good command in English // MRT Phaholyothin

22-Aug-17

 

Applied

Tester

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • test processes maintaining test scenarios
 • test cases and test steps,Query and Oracle PL/SQL
 • SQL Statement, Store Procedure

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Factory Automation and Control system
 • PLC, HMI, Machine Vision, C++, C# and Network
 • Service, Designing, Application Support

22-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล