ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-30 จาก 305 ตำแหน่งงาน
  Argyll Scott Asia's Bænnexr̒ k̄hxng
  Argyll Scott Asia's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • SAP; Project Management; Service Delivery
  • Consulting;Business Development
  • System Implementation
  Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Fullstack Developer

  Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานครTHB 55K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Develop by using React or Vue.js and Golang
  • Work with global company require 3years experience
  • Good benefit & amazing workplace nearby BTS, MRT
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelors or Master's degree in Computer Science
  • Minimum 1 year of experiences in software testing
  • Experience in Selenium Robot Framework
  Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.'s โลโก้ของ

  Junior JavaScript / PHP Foundation Developer

  Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.
  กรุงเทพมหานครTHB 35K - 55K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • International Company and Projects
  • AR-VR Platform Development
  • E-Commerce Based Projects
  Bombardier Transportation Signal (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Bombardier Transportation Signal (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  Integration Engineer (Embedded Control Systems)

  Bombardier Transportation Signal (Thailand) Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Global Business
  • Challenging Projects
  • Good Reumeration Package
  Prospersof Consulting Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Prospersof Consulting Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานครTHB 25K - 35K /เดือน
  • ASP.NET ด้วย C# (Web)
  • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
  • Object Oriented Programming (OOP)
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานครเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • Good Command of English
  • Bachelor's degree
  • Implementing & configuring the OSIsoft PI software
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd./บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd./บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)'s โลโก้ของ

  Senior Manager – IT Enterprise Architecture and Network

  SC Asset Corporation Public Co., Ltd./บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
  • Master’s Degree in computer science, engineering
  • 5+ years of DevOps, Site Reliability Engineering
  • 3+ years exp operating in a Unix,Linux,SQL,MonGoDB
  Prospersof Consulting Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Prospersof Consulting Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานครTHB 25K - 35K /เดือน
  • ASP.NET ด้วย C# (Web)
  • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
  • Object Oriented Programming (OOP)
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • 3-5 years Exp in IT Security
  • Experience in ISO27001, COBIT and HIPAA standards
  • Security policy development, security education
  กรุงเทพมหานครTHB 35K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Has experiences in Java, Spring Boot, Git, Jenkins
  • More than 2 years experiences in work in a team
  • Good Welfare & Benefits
  The Prodigy (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  The Prodigy (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Application Support (Java/SQL)

  The Prodigy (Thailand) Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Minimum 2 Years experience in Application Support
  • Java, .Net, Windows, Unix OS, Oracle SQL
  • Websphere App Server will be advantage
  กรุงเทพมหานครTHB 35K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • 2-3 years of experience in iOS or Android
  • More than 2 years experiences in work in a team
  • Good Welfare & Benefits
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT COMPANY LIMITED's Bænnexr̒ k̄hxng
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT COMPANY LIMITED's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Male/ Female, Age between 25 -37 years old
  • Node Js, as main programming language
  • 3+yrs as Software Development, Programmer
  The Prodigy (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  The Prodigy (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
  • 1 years of experience in developing software
  • Knowledge of Web Server and Web logic
  ถัด ไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)