• สามารถใช้โปรแกรม TEKLA ได้
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมTEKLAได้ดีจะพิจารณา
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or Master of Computer Science or relate
 • 5 years experienced in ERP (QAD) implementation
 • Extensive with Program 4GL programming.

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการทำโครงการหรือฝึกงาน
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านโปรแกรมภาษาจาวา Java

18-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Jan-18

 

Applied
 • SAP OR ERP experience
 • Good Communication in English
 • Analyst experience

18-Jan-18

 

Applied
 • Strong software skill
 • Dynamic, autonomous
 • Excellent presentation skill

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer / Electronics
 • Electronics Industry/Manufacturing, Exp. 0-3 Years
 • Computer software writing such VBA or VB.net

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • .NET/PHP, MySQL/MSSQL อย่างน้อยตั้งแต่ 1ปี ขึ้นไป
 • รักการพัฒนาโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aerospace Industry
 • Learning
 • Good team work.

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience using CAD/CAM software
 • 3 years’ experience setting up, controlling
 • Good command of English

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Jira, Python, JavaScript, and Java
 • At least 2 years’ experience of software testing
 • Good command in English

17-Jan-18

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Chonburi location
 • UX/UI Designer
 • Start-up e-commerce company

17-Jan-18

THB35k - 90k /เดือน

Applied
 • Expert in coding program
 • Maintain Microsoft SQL Server databases.
 • Knowledge of ASP.NET (C#, VB)

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design, develop and execute manual
 • Degree or higher in Computer Science
 • 7 years’ experience of software testing experience

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience testing web applications
 • 2 years’ experience of software testing experience
 • Bachelor degree or higher in Computer Science

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Jira, Python, JavaScript, and Java
 • At least 7 years’ experience of software testing
 • Good command in English

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years in relevant experience
 • Ability create SQL queries
 • Analyzes manufacturing processes and system

16-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Computer Science or any related fields
 • At least 3 years work experience in Programmer
 • Able to communicate in English is advantage.

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical engineering
 • Computer C++ ,VB ,Scada ,PLC and other program
 • Proficient in programmable logic controllers (PLC)

15-Jan-18

 

Applied
 • Analysis, design and development Software
 • Able to communicate in English
 • 5 Years' experience in IT & Programming

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล