• คนรุ่นใหม่ไฟแรง/จบใหม่ ปสก 0-5 ปี รัก IT & Coding
 • รู้จัก เข้าใจและใช้เป็น: OOP (Java) และ MVC
 • เรียนรู้และลุยงานด้าน Java, Angular, NodeJS, IONIC

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • OPL/SQL Developer/System Analyst,SQL Developer
 • High Salary & Stable Contract Job with Renewal
 • Attrative benefits and career growth

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong in software development in JAVA Technology
 • Knowledge deployment experience on a IIS & JAVA
 • Able to cope with workload pressure.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Attractive Package
 • International Environment
 • Job in Huaykwang, Bangkok

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Attractive Package
 • Relaxing Environment
 • Flexible Working Hours

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • - At least 3-5 years working experience
 • - Good in English
 • - International work environment, able to travel

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี (เงินเดือนตามประสบการณ์)
 • พัฒนาโปรแกรมและดูแลแก้ไขเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree
 • At least 2 years experience
 • Have experience in Web application development

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Developer
 • Agile
 • JAVA

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Background in System Analyst/PM/Programmer
 • project management experience
 • Business Management Software implementation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Android App Developer
 • Mobile App Developer
 • Android Native App Developer

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • mobile application
 • PHP
 • content

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • At least 4 years of experience in developing softw
 • Energetic and work well under pressure

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in AIS, BIS, MIS, Business Computer,
 • Thai Nationality Only
 • Fresh Graduate are welcome

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถพัฒนา Web application ด้วยภาษา C#.NET
 • มีความรู้ด้าน Enterprise IT Architecture
 • มีความรู้/ผ่านการฝึกอบรมด้าน IT Best Practice

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java on Oracle
 • Good communication in English
 • Thai Nationality

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนา IOS Application 1 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจในภาษา Objective-C หรือ swift
 • เคยเขียน Application เชื่อมต่อกับ API

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-4 years experiences. New graduate are welcome.
 • Salary 23k-40k
 • Wordpress / Flexible life in office

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3-year experience as Programming
 • C# .net, Java Script Sencha, Oracle, SQL , PL SQL,
 • Required TOEIC score at least 550

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Developer Programmer
 • IT computer engineer
 • Java, C#, Angular, Node JS, Python,C++,GO,Solidity

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age not over 30 years old
 • Bachelor's Degree of Computer or any IT fields
 • VB.Net skill is a must

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Thai, age not over 30 years old
 • Bachelor’s degree in IT filed
 • 5 Days work week, Mon - Fri

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Data, Blockchain
 • Node.js
 • Bangkok, Agile

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with Unix / Linux System
 • Experience in Web Technology
 • Strong knowledge in Shell Script

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Information Technology, Front End Developer
 • Web Developer
 • Websites

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Laravel, Front-end Developer
 • PHP Developer
 • Lead Developer

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Java programming
 • Familiar with J2EE, Spring MVC framework
 • Able to understand and perform Database Design

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience of formal Software Development.
 • Knowledge and skills in .NET C#.
 • Experience in Web Services, WML, HTML, XML etc.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree of Computer Science
 • 5 years’ experience in system development
 • Well understanding on Object Oriented Programming

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in computer science
 • Work experience, minimum 1-3 years, in SAP,ERP
 • Ability to communicate in English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ฐานเงินเดือน 18,000-25,000
 • ประกันสังคม ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering/Science
 • Work exp in developing software, IT
 • Skills in coding Java, C, C++, Python

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior technical position
 • Background experience in web development
 • C#, .NET, ASP.Net, Entity Framework, MVC, MSSQL

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Salary 15,000 - 40,000 N/A
 • Age between 25-35 years.
 • Bachelor's Degree in any fields

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, age between 22-30 years
 • Bachelor Degree in Computer Sciences
 • 2 years experience in insurance

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Java | Scala Developer

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for development of digital solutions
 • Develop user-centric digital solutions on Java
 • eCommerce | responsive web sites | mobile apps

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality with Good English
 • Proficient understanding of JavaScript libraries
 • UI/UX designs

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Magento | PHP Developer

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for development of eCommerce solutions
 • Implement custom skins and front-end templates
 • Create eCommerce module using object-oriented PHP

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality with Good English
 • Experience of Core Java/J2EE, Struts 2.0, Spring
 • Design, implement and maintain java application

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PL/SQL
 • Database programming
 • Application development

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Representative

G-ABLE

ยานนาวา

 • Bachelor's degree in IT related field
 • 2 years of experience in selling IT products
 • Strong presentation/communication skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

JAVA DEVELOPER

CDG & G-ABLE

ยานนาวา

 • JAVA / J2EE
 • Javascript, HTML, XML, Eclipse
 • MVC, Struts, UML, SVN, Maven, Junit, GWT

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Supervisors
 • Programmer
 • Developer

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • C#.Net, JQuery, HTML, CSS, Web Programming Skills
 • Object-Oriented Design
 • Multimedia Content Development, API's

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analysis and Project Management
 • Agile software development
 • Experience Java, JSP, SQL, XML

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • lan wan
 • TCP/IP networking
 • Install and provide configuration to network

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Developer
 • Java Programmer
 • Software Developer

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Software Development
 • Programming
 • Unix Shell Script, JAVA Angular, .NET

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Language: NodeJS
 • Salary: 25-50K
 • Experience: 1-7 Years

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, Entity, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied