ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  ปากเกร็ด
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาสารสนเทศ
  • Angular, PHP , Node js
  • computer science
  Innova Telecommunication Co., Ltd.'s banner
  Innova Telecommunication Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ ISO 9001:2015
  Don Muang Tollway Public Company Limited's banner
  Don Muang Tollway Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้านระบบเก็บค่าผ่านทาง/โทรคมนาคม 5 ปี
  • สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและMS Office ได้ดี
  Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Solution Development Supervisor

  Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.
  เมืองปทุมธานี
  • Bachelor’s Degree in any field
  • 5-10 years of experience
  • Software Development