ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  ALTERNATIVE TECHNOLOGY SOLUTION CO., LTD.'s banner
  ALTERNATIVE TECHNOLOGY SOLUTION CO., LTD.'s logo
  ขอนแก่น
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาโทรคมนาคม
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานติดตั้ง Small Cell
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม AUTO CAD