ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  CLX Thai Co., Ltd.'s logo
  ภูเก็ต
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี่มัลติมิเดีย
  • ใช้โปรแกรมPhotoshop,3D Max,Premiere Pro
  • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี