Admin Facebook

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • เพศ : หญิง ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีทักษะในการถ่ายภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล