• รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  • เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับว

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล