• Japanese
  • New grad
  • Law

12-Nov-19

THB20k - 25k /เดือน

Applied

Senior HR Services Manager

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • Labour law, recruiting, Labour Relations
  • labour related compliances and reports
  • fluent English

08-Nov-19

 

Applied
  • ประเมินผลงานของพนักงาน ประเมินประจำปี
  • คัดเลือก สรรหา กระบวนการสรรหาพนักงาน
  • มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน

07-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่