• หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี

09-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล