• บริหารงานบุคคล คิดเงินเดือน สรรหา ว่าจ้าง
  • ดูแลงานด้านเอกสารธุรการ
  • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปี ขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

21-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล