• Managing training and development activities
  • Having knowledge of ISO 13485: 2003
  • Managing recruitment, compensation and benefits

23-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Talent Acquisition Manager
  • Recruitment manager
  • Manufacturing, Retail, FMCG

22-Nov-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล