• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารงานบุคคล
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร

13-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่