• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารงานบุคคล
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • To assist in all activities concerning team member
  • Display a positive attitude, even under pressure
  • Good communicate in English and Thai.

21-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่