• บันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน
  • จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
  • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

14-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล