• รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  • เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับว

18-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล