ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Siam Nissan Ubonrachathani Co., Ltd.'s logo

  HUMAN RESOURCE MANAGER

  Siam Nissan Ubonrachathani Co., Ltd.
  อุบลราชธานีTHB 20K - 25K /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD,
  • มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้
  • มีความรู้กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี